Новите батерии на CATL са подходящи за масови електромобили с пробег 1000 километра - Kaldata.com Китайската компания CATL представи захранващ елемент от ново поколение. Това е акумулаторната батерия Qilin, коя? Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/-батерии-на-catl-са-подходящи-за-мас-387175.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-03 (日) 20:34:23 (45d)