Турция ще изпрати войници в Катар за опазване на сигурността на Световното по футбол - Dnes.dir.bg На линия ще са военни от още 6 страни - САЩ, Франция, Великобритания, Италия и Пакистан Author : dir.bg

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/turtsiya-shte-izprati-voynitsi-v-katar-za-opazvane-na-sigurnostta-na-svetovnoto-po-futbol.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-10-02 (日) 18:14:28 (67d)