Появиха се СНИМКИ на базата, където се произвеждат иранските дронове-камикадзе Shahed-136 - Блиц - Новините от Бълг Безпилотните апарати са използвани от руските сили за нападения срещу Украйна Author : БЛИЦ

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/poyavikha-se-snimki-na-bazata-kdeto-se-proizvezhdat-iranskite-dronove-kamikadze-shahed-136_news915181.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-12-03 (土) 05:10:07 (60d)