„Vesmírný kulečník“. Podívejte se, jak Země zkoušela obranu před asteroidem - SeznamZpr?ávy.cz V noci na úterý do malého měsíce Dimorphos narazila sonda DART americké vesmírné agentury (NASA) a ve velíně se ozval jásot. Náraz znamenal, že první a nejdůležitější krok cvičn? Author : Lukáš Marek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zahranicni-vesmirny-kulecnik-podivejte-se-jak-zeme-zkousela-obranu-pred-asteroidem-215439.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-29 (木) 18:34:29 (60d)