Češi, pozor! Uživatele Androidu a iOS ohrožuje nový šmírovací software - Mobilizujeme.cz Pamatujete na šmírovací software Pegasus? Google potvrdil, že je na scéně jeho nástupce s názvem Hermit Velmi agresivně útočí na uživatele s Androidem a iOS Kauza kolem šmírovacího sof Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/hermit-spyware-spionazni-software-android-ios.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-25 (土) 20:04:23 (45d)