Český startup získal milionovou investici. Míří na západ - SeznamZpr?ávy.cz Kapitálový fond Nation 1 investuje do českého startupu WeBoard? 10 milionů korun. Firma chce finance využít ke zdokonalení automatizace svého produktu, vývoji dalších virtuálních školi Author : Karolína Štuková

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ekonomika-firmy-cesky-startup-ziskal-milionovou-investici-miri-na-zapad-207703.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-29 (水) 18:38:22 (41d)