Átnevezné a majomhimlőt a WHO, az Ön segítségét is kéri - hvg.hu Nyilvános fórumon teheti meg bárki a javaslatát, de persze ennél kevésbé negatív hangzású nevet keresnek. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220814_Atnevezne_a_majomhimlot_a_WHO_es_az_On_segitseget_keri.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-15 (月) 04:46:24 (49d)