A világmindenségnek nem is egy, hanem legalább ötféle módon lehet vége - Qubit Katie Mack asztrofizikus könyvében azt vizsgálja, hogy mi lesz akkor, ha nem lesz semmi. A válasz persze egyszerű: semmi, de nem mindegy, hogy milyen semmi. Ínyencségek a nagy reccstől a patto Author : Dippold Ádám

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/a-vilagmindensegnek-nem-is-egy-hanem-legalabb-otfele-modon-lehet-vege.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-10-02 (日) 16:26:33 (67d)