Az amerikai legfelsőbb bíróság Biden klímaváltozás elleni küzdelmét is aláásta - 444.hu 6:3 arányban hoztak ítéletet, miszerint korlátozzák az amerikai környezetvédelmi ügynökség üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó hatáskörét. Author : Mészáros Juli

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/az-amerikai-legfelsobb-birosag-biden-klimavaltozas-elleni-kuzdelmet-is-alaasta.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-01 (金) 16:04:26 (48d)