Az egyiken egy rejtélyes csomag volt: 36 óra alatt 53 új műholdat és három rakétát is útnak indított a SpaceX - hvg.hu Mozgalmasan telnek a napok Elon Musk űripari cégénél: néhány óra alatt több kilövést is lezavartak. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220625_spacex_falcon_9_kiloves_raketa_muhold.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-25 (土) 18:52:25 (54d)