Budoucnost Prahy je v malých reaktorech, vytváří minimum jaderného odpadu - iDNES.cz V Řeži vědci před 65 lety odstartovali první řízenou štěpnou reakci v ČSSR. Exkluzivní klub zemí, které dokázaly provést řízenou řetězovou štěpnou reakci uranu, rozšířilo třet Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/praha-jaderna-energie-maly-reaktor-cssr-elektrarna-rez.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-27 (火) 04:22:33 (63d)