Erupce sopky Tonga vyvrhla do vzduchu tolik vody, že by to mohlo oteplit planetu - ceskatelevize.cz/ct24 Lednová erupce podmořské sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai v jižním Pacifiku vynesla do vzduchu nebývalé množství vody. Tato pára odpovídá asi deseti procentům jejího celkového množství Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/3521494-erupce-sopky-tonga-vyvrhla-do-vzduchu-tolik-vody-ze-mohlo-oteplit-planetu.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-13 (土) 22:18:29 (49d)