Hnisavá meningitida a křeče: Nová studie šokuje závažnými potížemi dětí po covidu - Blesk.cz Děti, které musely být hospitalizované kvůli covidu-19, mohou mít neurologické potíže. Upozornila na to studie, vydaná v časopise od Americké pediatrické akademie. Lékaři zkoumali 15 ti Author : ula

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/hnisava-meningitida-a-krece-nova-studie-sokuje-zavaznymi-potizemi-deti-po-covidu.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-19 (金) 14:02:27 (44d)