Libanonský mechanik si postavil auto, které jezdí jen na energii ze slunce - Novinky.cz Problémy s vysokými cenami paliva a nespolehlivými dodávkami elektřiny v libanonském Sidonu přiměly mechanika jízdních kol ke stavbě vlastního auta na sluneční pohon. Není velké, ta Author : Marek Bednář

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/libanonsky-mechanik-si-postavil-auto-ktere-jezdi-jen-na-energii-ze-slunce-40401556.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-30 (木) 19:20:27 (49d)