Nasazení viru ničícího nádory vzbuzuje naději u pacientů s rakovinou, píše BBC - ceskatelevize.cz/ct24 Jako slibná se po prvotních testech na pacientech ukázala být metoda léčby rakoviny za pomoci viru herpes simplex. U jednoho pacienta rakovina zmizela, ostatním se zmenšily nádory. Britská B Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/3532174-nasazeni-viru-niciciho-nadory-vzbuzuje-nadeji-u-pacientu-s-rakovinou-pise-bbc.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-09-27 (火) 04:08:33 (63d)