Nebuďte spícího obra, varují vědci, kteří zkoumali tání ledových štítů - SeznamZpr?ávy.cz Tání největšího ledového štítu na světě by mělo výrazný dopad na zvýšení hladin moří. „Je to ve vašich rukou,“ upozorňují vědci. Blížící se katastrofě je podle nich stá Author : Seznam Zprávy

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/zahranicni-nebudte-spiciho-obra-varuji-vedci-kteri-zkoumali-tani-ledovych-stitu-211341.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-12 (金) 20:00:36 (49d)