Obyvatelé Fukušimy se mohou vrátit domů. Po 11 letech od havárie - Novinky.cz Obyvatelé části japonského města Fukušima, ve které stojí jaderná elektrárna, se po 11 letech mohou trvale vrátit do svých domovů. Úroveň radiace zde klesla na přijatelnou úroveň pop Author : ČTK

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/obyvatele-fukusimy-se-mohou-vratit-domu-po-11-letech-od-havarie-40401689.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-30 (木) 19:16:26 (48d)