Odložte své mobily a žijte, vzkázal jejich duchovní otec - iDNES.cz Byl prvním člověkem na světě, který si zavolal z mobilního telefonu. Duchovní otec těchto přístrojů, již třiadevadesátiletý americký inženýr Martin Cooper, dnes lidem vzkazuje, aby Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/martin-cooper-mobilni-telefon-zavislost-vzkaz.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-09 (火) 10:22:26 (54d)