Pod čarou: Psychické potíže nejsou móda ani obdivuhodná zajímavost - SeznamZpr?ávy.cz Z duševních nemocí už naštěstí spadla velká část stigmat a jsou stále častějším předmětem veřejné debaty. To je jistě správné. Spolu s tím se ale z mentálního zdraví stal Author : Matouš Hrdina

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/domaci-zivot-v-cesku-pod-carou-psychicke-potize-nejsou-moda-ani-obdivuhodna-zajimavost-207296.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-06-25 (土) 22:26:27 (45d)