Pozor na těchto 16 aplikací, okamžitě je smažte! Obsahují zákeřný malware - Mobilizujeme.cz McAfee? objevil 16 zákeřných aplikací na Google Play Nevinně se tvářící nástroje provádí nekalosti bez vašeho vědomí Mohou tak ovlivnit stav baterie nebo celkový výkon telefonu Větši Author :

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/pozor-na-techto-16-aplikaci-okamzite-je-smazte-obsahuji-zakerny-malware.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-11-30 (水) 14:02:05 (63d)