Szája van, ánusza viszont nincs ennek a félmilliárd éves őslénynek - hvg.hu A Saccorhytus coronarius kövületét még 2017-ben találták meg a tudósok, de arra csak most jöttek rá, hogyan maradhatott életben. Author : HVG Kiadó Zrt.

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/20220818_szaj_anusz_osleny_saccorhytus_coronarius.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-08-18 (木) 20:14:26 (45d)