Tato funkce v mobilu vás možná stresuje víc, než si myslíte - iDNES.cz Je to věc, kterou dělá spousta z nás. Občas potřebujeme ztišit telefon, abychom se soustředili na důležitější věci. Podle studie však u některých uživatelů má takové jednání př Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/mobil-tichy-rezim-studie-stres.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-01 (金) 14:48:26 (39d)