Z 0 na 50 % za čtyři minuty. Od této značky byste rekordy v nabíjení smartphonů nečekali - SMARTmania.cz Rekordu v rychlosti nabíjení smartphonů obvykle dosahují známější jména jako Xiaomi, Oppo, nebo Vivo, ovšem nyní jim všem vypálila rybník firmička Author : Jakub Karásek

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/p235913.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-03 (日) 18:34:25 (46d)