Začínal jako portýr, dnes šéfuje dvěma stovkám zaměstnanců i robotům - iDNES.cz V patnácti letech obsluhoval po večerech se servisním vozíkem na plesech v Mladé Boleslavi. Jak sám říká, tato náhoda ovlivnila jeho profesní kariéru. Vyzkoušel si řadu profesí a obsluh Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/hotelnictvi-kariera-rozhovor-jan-lauterkranz.htm


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-02 (土) 09:56:26 (48d)