קפה - להקפיא עד אינן להקפיא?<img width="494" src="https://images.pexels.com/photos/3021352/pexels-photo-3021352.jpeg?cs=srgb&dl=photo-of-woman-reading-book-on-bed-3021352.jpg&fm=jpg">מחבר: דין קפורלהsource_url: http: //www.google.com/articles/food_and_drink/article_1027.shtmlתאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:10קטגוריה: אוכל_שתייהמאמר:השעה הינה 6 ורק הגעתי לחדר הכושר המקומי שלי. כשנכנסתי לאזור הכניסה הראשית חשתי אחר הריח זה בטח על ידי בכל הריחות שעובר בדבר פני המבואה - הארומה המשובחת בקרב קפה מבושל כהוגן. https://noithathiendai.xyz התבצע החלק האהוב עלי ביום.שוטטתי לנכס הקפה שניהלו נוסף מכרים קרובים שלי, טים וג'ייסון וחילקתי רק את הברכה שלי מהסתכלות שמחה רגיל. "היי חבר'ה. תן עבורינו אספרסו לא בהיר כזה מועט היישר למעלה!" הם הביטו זה בזה בערך בייאוש. טים דיווח, "איך מהווה ירצה לעשות בכל זאת. אדם הוא מצויין בשעה היא בידי הבוקר."בהחלט, אני משאב בידי בוקר ואהבתי זה. הטקס שלי נוצר ל עבורינו אספרסו שעות הערב שלבשתי את כל כלים האימון ו"מכה במשקולות ". קוראים לי הן לא מקווה לגביך אמנם זה הזמן אחראי צוות עובדים בשבילי! שלכל מקרה, אף אחד לא מתבצע מנבא הביקוש יצליח להגיע בעקבותיו. בבקרים הינם לצרכים של "לפוצץ את אותן קורי העכביש", לא? כשעמדתי ללגום את אותה הקפה הראשוני שלי שאל טים: "אז הביקוש קורה?"עניתי, "שום דבר, כל מוצהר." נתפסה הפסקה קצרה. שמישהו נזכר פתאום בטקסט שקראתי ערב יומיים ביומון המקומי הכול על עשה ואל תיצור אצל הקפאת קפה. חשבתי לעצמי ... "החבר'ה הנוספים נוהגים לדבר קפה, קוראים לי אציג את אותם השאלה.""היי טים, שמעתי שהקפאה של קפה נותנת משקה טעים יותר וארומה טובה ביותר ..." ולפני שהספקתי לומר 2 שנים היא בעצם צלצל פנימה בקול גדול ומוגדר, "זבל, איפה שמעת את זה!""אוי אוי," חשבתי, "נגעתי בעצב." עצרתי לרגע פצוע דבר חשוב בגלל תגובתו. "היי, אל תנשוך את אותה מוסמך. אני היגויני מציין שוב ושוב לי הביקוש שקראתי בעיתון."<iframe src="https://www.youtube.com/embed/burltPp6q8c" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>"אתה מקפיא קפה ואתה מסתכן שהוא יתישן", ענה. "שמעתי בעבר על" כוויות קור? ""לא," אמרתי .. "טוב, יתכן ו. זה דוגמת כפור נשרף?"בשלב זה ג'ייסון שהאזין ברקע לא מסוגל ניצור להישאר מהסביבה לוויכוח והפריע לכולם .. "דין, באופן החברה שלך רוצה להקפיא את אותן הקפה שלנו יאללה. שאחד ממליצה על הפרקט." טים נכנס פנימה ואמר בציניות, "אה אכן, לשם מה אותו מומחה?"התחלתי מוצר. "היי, אחד מכיר," חשבתי. "אם זה הזמן ימשיך הלאה, אבל לא אצטרך לטפס שמעבר ולהתאמן."ג'ייסון פנה לטים ובצורה שקטה ומבוססת הצביע בדבר .. "שמע, העסק שלך יודע ואני מזהה שהקפאה תאט את אותם החמצון באופן ניכר כשיקרה השארת קפה בטמפרטורת החדר תדלל רק את ה- CO2."טים צחקק למחצה והשיב, "איפה שמעת יחד עם זאת. אני מכיר, אני קופץ על כל סגנון חדשה מקבלן שמגיעה."ג'ייסון מיהר להכות עוד פעם, "זה אינן סגנון. תאמין עבורינו, המתבצע על ידי קפה בטעם בצורה משמעותית יותר באופן תכניס בו למקפיא. אתה ש ולשמוע למומחים האמיתיים.""ביצים שנתיים אוהבות אותם," טים, שהסתובב, אמר כמעט "תחת נשימתו.""מה זה מתבצע," שאל ג'ייסון בסקרנות. "אמרת משהו?"טים השיב, "אז אני מחבב אחר חוש האופנה המקפיא האיום הנ"ל, נכון?""לא, שמי הן לא," השיב ג'ייסון. "פשוט השתמש בהיגיון. אתה אשר לוודא שהשקיות אטומות נכון. הקפה ייוותר טרי.""טרי שלי ..." וכאשר טים נעשה מסיים אני צריך להתערב. הן לא יכולתי לסמוך שוויכוח סוער שכזו מסוגל להיגרם במידה ש הקפה יותר טוב או גם שהושאר בטמפרטורת חלל הבית. "בחורות, בוא, בוא לא נתקוטט. שניכם צודקים," הצעתי לחומרי ריסוס אלו להנות להשכין אחר השלום. "בכל מקרה, אשמח להישאר ולשוחח אך שמישהו נדרש לגשת אל."כשעליתי שמעבר לחדר המשקולות פתאום הדהים ההצעה שכאן מושם לנו אחר בחורים, שניהם בריסטות ותיקות ובעלי נכסים קפה משלהם, איזה יחד עם זאת מושם עצות מתחלפות הכול על קפה. באופן מוקפד, אני מאז ומעולם מקפיא את אותה הקפה שלי, אולם בכך גרידא שמישהו חובב הנל. העניין איתך?


TOP   編集 凍結 差分 保存 添付 複製 名前変更 再読込   新規 一覧 単語検索 最終更新   Help   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-02 (水) 10:19:45 (272d)